VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

– Film- og lyd-installation av Eli Glader (film) og Liv Runesdatter (musikk/ lyd)

«Passasje» hadde premiere på Galleri Sølvberget under Kapittel 10, Stavanger International Festival for Literature and Freedom of Speech, September 2010. Verket er filmet på Dale Asylmottak i Rogaland, opprinnelig et sinnsykeasyl fra 1913, ble tatt i bruk som asylmottak i 1993. Hovedbygningens arkitektur er typisk for sin tids byggestil og for sitt formål. Filmen har massen av asylsøkere som fokus, menneskene og deres tilværelse i «transit»…

Passasje er videre et totalt integrert verk mellom lyd og bilde. Visning foregår som en stor projeksjon på vegg der filmlagene glir over i hverandre og lyden kommer fra 4 høytalere med hvert sitt lydsjikt. (quadrophonie). Instrumentariet består av glass-perkusjon og menneskekropp. 4 timer lyd av talestemmer på ulike språk og dialekter er abstrahert og integrert som rytmiske, melodiske og klanglige elementer i komposisjonen. Gjennom lydtranformasjoner skapes en surrealistisk, ny og felles språklig virkelighet. Det oppstår en spenning mellom virkelighet og fiksjon.

«En stille humanisme: Unge asylsøkere som venter, i stille isolasjon, i stille menneskelig verdighet (…) Effekten er sterk – visuelt, estetisk, politisk, emosjonelt. Et lydspor går gjennom hele rommet: en lydkomposisjon skapt av Liv Runesdatter. Den er suggestiv og bidrar til å forsterke den dempede, poetiske atmosfæren.» Stavanger Aftenblad, Trond Borgen oktober 2010.»