VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

Birdsongs er tverrfaglige kunstprosjekter og konserter med fugler (ornitologi) som tematisk utgangspunkt. Feltopptak, trekkmønstre, adferd og miljø er noe av det hun har fordypet seg i, og som har satt avtrykk i prosjektene.

I samarbeid med kunstnere, musikere, institusjoner, og med veiledning fra ornitologisk og kunsthistorisk fagmiljø har hun siden 2015 skapt flere konsertprosjekte, installasjonsverk, stedsspesifikke verk, relasjonelle og interaktive kunstprosjekter. 

I 2021 utviklet og ledet Runesdatter et omfattende tverrfaglig kunstprosjekt på Storhaug Skole som strakk seg over 6 måneder, og i samarbeid med flere profesjonelle kunstnere. Gjennom kunsten utforsket barna fuglelivet og naturen i nærområdene sine, skapte egne tekster, lydkomposisjoner, skulpturer og dans. Prosjektet tok utgangspunkt i fuglenes bevegelsesspråk, deres omgivelser og vokabular, og preget alle skolefag.