VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

– Kunstutstilling i foto, lyd og bilde av Liv Runesdatter (lydinstallasjoner/musikk) og Signe Christine Urdal (fotografi)

I «Anonymia – Midt i blant oss» forteller Runesdatter og Christine Urdal historier kjærlighet, valg og tillit.
Om det å bære på en stor sorg, som en ikke deler med sine nærmeste. Anonymia handler om eget selvbilde og andres blikk. Hvordan ønsker vi å bli sett?

Kunstnerne har tatt utgangspunkt i hiv, et av vår tids største sykdomstabu. Gjennom et knippe representanter med og uten denne diagnosen ønsker de å si noe grunnleggende om det menneskelige. Om behovet vi har for å forme vår egen identitet, vår fortelling om oss selv. Å få lov til å skjule de sider av oss som vi ikke ønsker å bli identifisert med. Hvilke konflikter oppstår når behovet vi har for å være ærlige og få aksept for våre svake og sterke sider møter behovet vi har for å beskytte oss selv og våre nærmeste? Hvordan forholder vi oss som enkeltindivid og samfunn til det uakseptable? Og hvordan rokkes vår selvfølelse hvis det er vi selv som bryter samfunnets tabu?

“Tilsammen skaper de en stram helhet; jeg går fra stasjon til stasjon, fra lytting til betraktning, for å oppleve glimt av hivsmittedes historier og kropper, men også portretter av mennesker som ikke har denne smitten, men som bærer på andre hemmeligheter. Utstillerne har skapt et meditativt rom, en kunst til ettertanke. Vi kan kalle stasjonene for fire meditasjoner over hivsmitten.” Trond Borgen (Stavanger Aftenblad)

Anonymia hadde première 1. desember 2011 i anledning markeringen av Verdens Aidsdag og virusets 30 år lange eksistens.     21. januar-21. februar 2012 var Anonymia utstilt i Bryne Kunstforening.

anonymia
Foto: Signe Christine Urdal