VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

Kortfilmen blir til…