VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

RESIDENS PÅ TOU SCENE

Denne uken har Song Circus residens på Tou Scene. Der arbeider vi med et nytt prosjekt, i samarbeid med komponist Laura Bowler (UK), forfatter Lavinia Murray (UK), designer Kate Land (UK) og forsker innen kulturstudier Birgitta Haga Gripsrud (NO).

Sammen fordyper vi oss i det (u)artikulerte brystet; gjennom litteraturhistorien, kunsten, religionshistorien, politikken, psykologien, populærkulturen, feminismen og sosial antropologien.

Prosjektet tar vært som en krysning installasjonsverk og musikkteater og har premiere høsten 2018.

Billedreferanser Bryst

Song Circus, Laura Bowler and Kate Lane in residence

Song Circus are developing a fascinating new project, together with Laura Bowler, Lavinia Murray and Kate Land (UK) and cultural studies researcher Birgitta Haga Gripsrud (NO).

Together we are looking at the (un)articulated breast; through literature, history, art, religion, politics, psychology, popular culture, feminism, and social antropology.

The project will have shape as a music installation / music theatre and will be premièred in autumn 2018.

Billedreferanser Bryst

Shopping Basket