VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

Barn relaterer seg til omgivelsene på en annen måte enn oss voksne. Deres blikk er verdifullt, og verdt å vise fram. Gjennom deres øyne kan vi se verden på nytt.

For fem tredjeklassinger fra Storhaug Skole, har skolehverdagene i seks måneder vært gjennomsyret av et tverrfaglig kunstprosjekt, utviklet og ledet av Liv Runesdatter. Gjennom kunsten og sammejmed femprofesjonelle kunstnere, har barna blitt kjent med lokalt fugleliv, de har utforsket naturen i nærområdene, skapt egne tekster, slydkomposisjoner, skulpturer og dans. Prosjektet har tatt utgangspunkt i fuglenes bevegelsesspråk, deres omgivelser og vokabular, og har preget alle skolefag.

I filmen følger vi slutten av barnas prosess. Vi søker å se verden gjennom deres øyne, blir med dem ut i skogen hvor vi får se dem fremføre bevegelsesritualer, alene og i samspill med hverandre. Filmen blir fortellingen om øyeblikket hvor barnas egenkomponerte dansekoreografi og lydlandskap møter skogen og fuglelivet der ute.

Vi belaster kloden vår langt mer enn den tåler. Med viten og vilje er vi i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, og vi er ikke i stand til å ta de nødvendige valgene. I «Fugler» får vi oppleve nærskolen gjennom blikket til seks barn. Filmen viser hvordan vi kan se verden med andre øyne, og hvordan vi kan opptre i samspill med den.