VOKALIST, KOMPONIST OG PRODUSENT

ALBUMLANSERING UNDER NORDIC MUSIC DAYS I KØBENHAVN

Coverbilde lite SC

SONG CIRCUS – ANATOMY OF SOUND

26. september kl. 15.30 / 16.45
Dome of Visions, København
http://domeofvisions.dk/dome-of-visions/

Gjennom anatomiske lydstudier og utforskning av vokallyd på mikronivå, har Song Circus tilegnet seg et uvanlig lydvokabular, som utfordrer våre forestillinger om hva musikk kan være.

Plateutgivelsen Anatomy of Sound lanseres under Nordic Music Days, en av Europas ledende samtidsmusikkfestivaler. Anatomy of Sound gis ut i surroundformat på 2L, med Grammy-veteran Morten Lindberg som produsent. Albumet presenterer ny og ukjent musikk skrevet for og dedikert til ensemblet av Ruben Sverre Gjertsen og Ole Henrik Moe.

I København vil Song Circus fremføre Landscape with figures IIa.
Mennestestemmen er en sentral del av den totale instrumentpaletten i prosjektet, og store deler av musikken er utarbeidet i et samarbeid mellom ensemblet og komponisten. Verket har delvis åpen form, musikken er særdeles detaljert og komplekst notert og forutsetter stor vokalteknisk og musikalsk virtousitet. Komposisjonen tøyer grensene for mikrotonal presisjon, og klanglig og vokal fleksibilitet. Landscape with figures IIa er komponert for framførelse i 8 eller 16 lydkanaler. Vokalistene er plassert blant publikum, og elektroakustisk lyd sendes rundt i rommet via et stort høyttaleroppsett. Sammen skaper det hele en tredimensjonelt lydterreng som både fascinerer og overrasker.

Landscape eske

RELEASE CONCERTS DURING NORDIC MUSIC DAYS IN COPENHAGEN

Coverbilde lite SC

SONG CIRCUS – ANATOMY OF SOUND

September 26th 15.30 / 16.45
Dome of Visions, Copenhagen

http://domeofvisions.dk/dome-of-visions/

The album Anatomy of Sound will be released at Song Circus´ concerts during Nordic Music Days in Copenhagen, one of the leading European festivals for contemporary music. Song Circus will perform Landscape with Figures by Ruben Sverre Gjertsen.

Song Circus has collaborated with Ruben Sverre Gjertsen on the development of his project Landscape with Figures since 2011. The human voice is a central part of the instrumental palette of this project and much of the music is the result of the joint efforts of the ensemble and the composer. Landscape with Figures is partially open in its form; the music is tremendously detailed and intricately notated and requires considerable musical and vocal technique and virtuosity. The composition stretches the limits of tonal flexibility and microtonal precision. The vocalists are positioned among the audience, and electroacoustic sounds are conveyed via a large loudspeaker setup that fills the room and creates a three-dimensional terrain.

Landscape eske

Shopping Basket